Vos belangrijkste predator van weidevogelnesten in Drenthe

De vos is de belangrijkste predator van weidevogelnesten in Drenthe. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van de Faunabeheereenheid Drenthe in het broedseizoen 2022 is uitgevoerd in drie weidevogelgebieden in Drenthe. De vos was verantwoordelijk voor 76% van de predatieverliezen en daarmee veruit de be­langrijkste predator. Andere predatoren die regelmatig in beeld kwamen waren Steenmarter, Zwarte kraai en Das.

Het door Brandhof Natuur & Platteland en Sovon Vogelonderzoek Nederland uitgevoerde onderzoek vond plaats in gebieden bij Wapserveen, Smilde en Coevorden. Betrokken weidevogelvrijwilligers hebben binnen het onderzoek camera’s geplaatst bij in totaal 139 nesten. Aan de hand van de camerabeelden kon de eventuele predator vastgesteld worden.

Het uitkomstpercentage van de gevolgde nesten lag in de drie gebieden tussen de 16% en 44%. Dit is zeer laag en onvoldoende voor een stabiele weidevogelpopulatie. De predatiedruk was het hoogst in Wapserveen, waar meer dan 90% van de nestverliezen kon worden toegeschreven aan predatie. Na de Vos was de Steenmarter de belangrijkste predator met 10% van de gepredeerde nesten, gevolgd door de Zwarte kraai (7,5%) en Das (5%).

De resultaten laten zien dat predatie een belangrijke beperkende factor is voor het uitkomstsucces van nesten die tegen werkzaamheden worden beschermd en dat de Vos een dominante rol speelt. Het terug­dringen van de predatiedruk is van groot belang, daarnaast is het ook nodig om goede opgroei omstandigheden voor de kuikens te creëren. Bij een hogere kuikenoverle­ving hoeven immers minder nesten succesvol uit te komen voor een stabiele populatie. Op beide sporen zou een aanpak op landsschaal met een belangrijke rol voor habitatverbetering op de lange termijn het meeste perspectief bieden.

zie onderzoeksrapportThis website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).