Welkom bij de FBE Drenthe

De Faunabeheereenheid Drenthe (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende- en natuur- en milieubeschermende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan;
– Beheer, het beheer van inheems beschermde diersoorten.
– Schadebestrijding, het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee,
bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.

 

Heeft u een dood dier gevonden dan horen we dat bijzonder graag van u. Klik daarvoor op de knop Meld een dood dier

 

afbeelding ree breed