Faunaschade

Faunaschade

Wanneer is er sprake van Faunaschade

Door het telen van producten of het houden van dieren buiten is er altijd een risico dat schade van buitenaf wordt aangericht. Dit risico is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij schades tot €5.000 geldt een eigen risico van €250, daarboven is het 5% van de getaxeerde schade. Tegemoetkomingen lager dan €50 worden niet uitgekeerd. Bovendien is er een schadebehandelbedrag van €300.

Voordat schade wordt uitgekeerd dient de aanvrager preventieve maatregelen te hebben genomen, zoals beschreven in de Faunaschade preventiekits en de Handreiking Faunaschade 2009.

Voor sommige soorten die in het geheel niet mogen worden bestreden – zoals ganzen in daartoe aangewezen rust- of fourageergebieden –  wordt 100% van de schade uitgekeerd. In geval van kwetsbare gewassen of dieren kan een verhoogd eigen risico gelden. De site van het Faunafonds biedt uitgebreide informatie over de afhandeling van schademeldingen.

Wat doet u als u schade heeft

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Meld dat dan steeds op het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS). Het melden van schade is gratis.

Een verzoekschrift faunaschade kan worden ingediend bij het Faunafonds, via de aldaar aangegeven procedures en formulieren.

Indien u als wildbeheereenheid, grondgebruiker of jacht(akte)houder gebruik wenst te maken van een ontheffing, dan dient u een machtiging bij de FBE aan te vragen. Dit kan uitsluitend via het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS), of via het FaunaRegistratie Systeem (FRS).
Lees daarvoor:

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.