Faunaschade

Faunaschade

Wanneer is er sprake van Faunaschade

Door het telen van producten of het houden van dieren buiten is er altijd een risico dat schade van buitenaf wordt aangericht. Dit risico is onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij schades tot €5.000 geldt een eigen risico van €250, daarboven is het 5% van de getaxeerde schade. Tegemoetkomingen lager dan €50 worden niet uitgekeerd. Bovendien is er een schadebehandelbedrag van €300.

Voordat een tegemoetkoming in de schade wordt uitgekeerd dient de aanvrager preventieve maatregelen te hebben genomen, zoals beschreven in de Faunaschade preventiekits en de Handreiking Faunaschade 2009.

Voor sommige soorten die in het geheel niet mogen worden bestreden – zoals ganzen in daartoe aangewezen rust- of fourageergebieden –  wordt 100% van de schade uitgekeerd. In geval van kwetsbare gewassen of dieren kan een verhoogd eigen risico gelden. De site van BIJ12 Faunazaken biedt uitgebreide informatie over de afhandeling van schademeldingen.

Wat doet u als u schade heeft

Ervaart u schade of overlast door vogels of zoogdieren? Meld dat dan steeds op het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS). Het melden van schade is gratis.

Een verzoekschrift faunaschade kan worden ingediend bij  BIJ12 Faunazaken, via de aldaar aangegeven procedures en formulieren.

Indien u als wildbeheereenheid, grondgebruiker of jacht(akte)houder gebruik wenst te maken van een ontheffing, dan dient u een machtiging bij de FBE aan te vragen. Dit kan uitsluitend via het Fauna Schade Registratie Systeem (SRS), of via het FaunaRegistratie Systeem (FRS).
Lees daarvoor:

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).