FBE Bestuur en organisatie

FBE Bestuur en organisatie

Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen:

 • Dhr. P. (Piet) van Dijk
  onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. N. (Nanno) Siegers
  namens NOJG en KNJV
 • Dhr. A. (Albert) Kerssies
  namens Natuurmonumenten/Drents Landschap, penningmeester
 • Mevr. C. (Caroline) Warmerdam
  namens Staatsbosbeheer
 • Mevr. A.E. (Annebrecht) van Oven
  namens Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Dhr. E. (Erik) Emmens
  namens LTO-Noord
 • Dhr. J. (Jan) Ubels
  namens de Verenigde Boermarken (VDB) en Drents Particulier Grondbezit (DPG)

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Mw. N. (Nynke) Faber
secretaris

J. (Jan) Rosing
technisch medewerker

Laatste nieuws