FBE Bestuur

FBE Bestuur

Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen:

 • Dhr. P. van Dijk
  onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. C.M.B. Wichers
  namens NOJG en KNJV, secretaris
 • Dhr. A. Kerssies
  namens Natuurmonumenten/Drents Landschap, penningmeester
 • Mevr. J.P.M. van Wijk
  namens Staatsbosbeheer
 • Dhr. G. van den Berg
  namens Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Dhr. J.H. Bloemerts
  namens LTO-Noord
 • Dhr. J. Ubels
  namens de Verenigde Boermarken (VDB) en Drents Particulier Grondbezit (DPG)

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.