FBE Bestuur

Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen:

  • Dhr. P. van Dijk – onafhankelijk voorzitter
  • Dhr. C.M.B. Wichers – namens NOJG en KNJV, secretaris
  • Dhr. A. Kerssies – namens Natuurmonumenten/Drents Landschap, penningmeester
  • Mevr. J.P.M. van Wijk – namens Staatsbosbeheer
  • Dhr. G. van den Berg – namens Natuur- en Milieufederatie Drenthe
  • Dhr. J.H. Bloemerts – namens LTO-Noord
  • Dhr. J. Ubels – namens Vereniging Drentse Boermarken (VDB)

afbeelding ree in graan