FBE Bestuur

FBE Bestuur

Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid (FBE) Drenthe bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen:

 • Dhr. P. van Dijk
  onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. C.M.B. Wichers
  namens NOJG en KNJV, secretaris
 • Dhr. A. Kerssies
  namens Natuurmonumenten/Drents Landschap, penningmeester
 • Mevr. J.P.M. van Wijk
  namens Staatsbosbeheer
 • Dhr. G. van den Berg
  namens Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Dhr. J.H. Bloemerts
  namens LTO-Noord
 • Dhr. J. Ubels
  namens de Verenigde Boermarken (VDB) en Drents Particulier Grondbezit (DPG)

Laatste nieuws