AVG

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens heeft het bestuur van de FBE Drenthe een privacy-protocol vastgesteld. Met dit protocol onderneemt de FBE Drenthe actief stappen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en voldoet op die manier tevens aan de verantwoordingsplicht.

Het protocol is hier te raadplegen en opvraagbaar bij het ambtelijk secretariaat van de FBE Drenthe.

Laatste nieuws