Ontheffingen en vrijstellingen

Ontheffingen en vrijstellingen

FBE Drenthe

 

Ontheffingen

Momenteel zijn in Drenthe twee ontheffing van de FBE toepassing.
– Ree 2024-2029 (beheer t.b.v. verkeersveiligheid)
– Roek (tijdelijk ingetrokken )

Op grond van het faunabeheerplan Ree is  door de provincie Drenthe een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming afgegeven aan de FBE Drenthe voor het beheer van reeën t.b.v. verkeersveiligheid. De wbe’s geven uitvoering aan deze ontheffing.

Op grond van het Faunabeheerplan Roek heeft de provincie Drenthe op grond van de Wet natuurbescherming een ontheffing afgegeven aan de FBE Drenthe voor schadebestrijding van roeken in percelen met ingezaaid mais. De wbe’s geven uitvoering aan deze ontheffing.

Provinciale vrijstelling en aanwijzing.
In de Provinciale omgevingsverordening is opgenomen dat het de grondgebruiker is toegestaan om een aantal (beschermde) diersoorten te verjagen (niet doden) ter voorkoming van schade aan gewassen.

Aanwijzing Nijlganzen

De provincie Drenthe heeft aan de FBE Drenthe een aanwijzing verstrekt ten behoeve van schadebestrijding Nijlganzen. De wbe’s geven uitvoering aan deze aanwijzing.

Schadebestrijding ganzen

Voor schadebestrijding ganzen met behulp van het geweer zijn de mogelijkheden nu nog beperkt.
In de gebieden (met schadehistorie) waar schadebestrijding wel mogelijk is kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier. Aanvragen via FRS of SRS is in Drenthe niet mogelijk.

 

.

Laatste nieuws