Ontheffingen en vrijstellingen

Ontheffingen en vrijstellingen

FBE Drenthe

Momenteel zijn in Drenthe 3 faunabeheerplannen.
– Wildsoorten (jacht)
– Landelijke vrijgestelde soorten  (schadebestrijding landelijke vrijgestelde soorten)
– Ree (beheer t.b.v. verkeersveiligheid)

Ontheffingen

Op grond van het faunabeheerplan Ree is  door de provincie Drenthe een ontheffing art. 3… Wet natuurbescherming afgegeven aan de FBE Drenthe voor het beheer van reeën t.b.v. verkeersveiligheid. De wbe’s geven uitvoering aan deze ontheffing.

Provinciale vrijstelling en aanwijzing.
In de paragraaf …. van de Provinciale omgevingsverordening is opgenomen dat het de grondgebruiker is toegestaan om een aantal (beschermde) diersoorten te verjagen (niet doden) ter voorkoming van schade aan gewassen.

Aanwijzing Nijlganzen

De provincie Drenthe heeft aan de FBE Drenthe een aanwijzing verstrekt ten behoeve van schadebestrijding Nijlganzen. De wbe’s geven uitvoering aan deze aanwijzing.

Schadebestrijding ganzen

Voor schadebestrijding ganzen met behulp van het geweer zijn de mogelijkheden beperkt.
Zie de onderbouwing in de paragraaf ganzen van het Flora en Faunabeleidsplan.
In de gebieden (met schadehistorie) waar schadebestrijding wel mogelijk is kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier. Aanvragen via FRS of SRS is in Drenthe niet mogelijk.

Schadebestrijding vos met behulp van kunstlicht

Ten behoeve van voorkoming van schade aan lammeren en Freilandkippen kunnen grondgebruikers een individuele ontheffing aanvragen voor het gebruik van kunstlicht.
Ook hiervoor kunnen grondgebruikers het aanvraagformulier gebruiken. Aanvragen via FRS of SRS is in Drenthe niet mogelijk.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.