Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

Op grond van zogenaamde erkende belangen zijn bij de wet (Omgevingswet) uitzonderingen gemaakt op de wettelijke bescherming van inheemse diersoorten.

Provincies hebben de bevoegdheid om in het kader van schadebestrijding en beheer:

  • Vrijstellingen te geven van de verboden;
  • Personen aan te wijzen om bepaalde diersoorten in hun stand te beperken;
  • Vergunningen te verlenen.

Dit is mogelijk onder de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat, en op de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

In het Faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de FBE duurzaam beheer en schadepreventie noodzakelijk acht en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig zijn om schade te voorkomen en bestrijden. Het faunabeheerplan dient tevens als basis voor vergunningsaanvragen.

Momenteel zijn er vier Faunabeheerplannen in de provincie Drenthe:
Faunabeheerplan Ree 2024-2029
– Faunabeheerplan Landelijk vrijgestelde soorten.  (einde 01-05-2024)
Faunabeheerplan wildsoorten (jacht) 2023-2029
Faunabeheerplan Roek

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).