Partners

Partners

De volgende organisaties participeren in de FBE Drenthe:

Het Drents Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe. Het Drentse Landschap is in 1934 opgericht. De stichting heeft de zorg over bijna 9.000 hectare natuur, ruim 330 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten, zoals grafheuvels.

LTO Noord

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers. Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Natuurmonumenten beheert meer dan 100.000 hectare prachtige natuur. In de provincie Groningen heeft Natuurmonumenten 5.568 hectare (anno 2015), waaronder gebieden in de Dollard, het Uithuizer wad, het Noordlaarderbos, en het dal van de Ruiten Aa.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland, in totaal 265.000 hectare bos, natuur en landschap, 1.900 gebouwen en een infrastructuur van duizenden kilometers aan paden en wegen.

Natuur en Milieufederatie Drenthe

De Natuur en Milieufederatie Drenthe is een onafhankelijke particuliere organisatie die samen met inwoners, bedrijven en overheden werkt aan een mooie duurzame provincie. Bij de natuur- en milieufederatie zijn ruim 40 organisaties aangesloten. De Natuur en Milieufederatie Drenthe is onderdeel van het landelijke samenwerkingsverband van natuur en milieufederaties.

NOJG

De NOJG (Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) staat voor een deskundige en weidelijke uitoefening van duurzame jacht en faunabeheer en bevordert een respectvol handelen van haar leden ten opzichte van mens en dier.

De Jagersvereniging

De Jagersvereniging is een landelijke organisatie met ruim 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar diersoorten en geeft adviezen aan de 300 lokale jagersverenigingen. In haar werkwijze staat het streven naar biodiversiteit centraal, waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

Vereniging Drentse Boermarken

De Vereniging Drentse Boermarken (VDB) heeft als doel het behartigen van de belangen van de Boermarken in de ruimste zin van het woord. De VDB telt nu 89 leden Boermarken en is georganiseerd in vijf kringen. Hiervoor zijn de begrenzingen gekozen van de vijf voormalige Dingspilgebieden in Drenthe te weten: Noordenveld, Middenveld, Zuidenveld, Oostermoer en Westhoek. Deze kringen leveren ook elk een bestuurslid voor de vereniging.

Drents Particulier Grondbezit (DPG)

Het Drents Particulier Grondbezit is opgericht in 1995 als samenwerkende organisatie van de Drentse afdelingen van De Nederlandse Vereniging Landelijk Eigendom en De Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. Het DPG heeft 185 leden met een gezamenlijk bezit van 16.000 ha waarvan 65% bestaat uit landbouwgrond en 35% uit bos en natuur.

Informatie over de landelijke FBE-partners vindt u op de centrale FBE-site.

Laatste nieuws