In 2018 Drentse regeling voor aangereden hoefdieren

De Faunabeheereenheid Drenthe (FBE Drenthe) is in de laatste weken van 2017 druk bezig om uitvoering te geven aan het opzetten van een zogenaamde valwildregeling. De opdracht om een dergelijke regeling op te stellen is door de Provincie Drenthe aan de FBE Drenthe gegeven in het provinciale Flora- en faunabeleidsplan.

Deze regeling is specifiek gericht op aangereden hoefdieren (valwild). Een leemte in de huidige regelgeving maakt vervoer van aangereden hoefdieren niet altijd mogelijk. Ook is het momenteel beperkt mogelijk om aangereden hoefdieren uit hun lijden te verlossen. Dit is niet alleen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn ongewenst, maar ook met het oog op veiligheid en volksgezondheid.

Een netwerk van aangewezen valwildvrijwilligers moet via een systeem van piketdiensten deze tekortkomingen in de huidige praktijk wegnemen. Deze vrijwilligers gaan na een melding ter plaatse kijken en hebben, naast de eerste aandacht voor dierenwelzijn, ook de opdracht om de aanrijding correct te registreren.

Een correcte registratie is van belang om in de toekomst meer aanrijdingen te voorkomen. Zo kan het zijn dat door een betere en gevalideerde registratie de ‘hot spots’ van fauna-aanrijdingen beter in beeld komen. Met de verzamelde gegevens kan dan gerichte preventie worden uitgevoerd.

Momenteel lopen verschillende gesprekken met organisaties die wegen beheren of een hoge aanwezigheid op de weg hebben. Meldingen die zij ontvangen kunnen ze vervolgens doorzetten naar de valwildvrijwilliger.

De verwachting is dat de start van de regeling eind januari of begin februari 2018 zal plaatsvinden. Het telefoonnummer om valwild te melden zal bij de start gepubliceerd worden.

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).