FBE waarschuwt voor piek in aanrijdingen met reeën

FBE waarschuwt voor piek in aanrijdingen met reeën.

 

Jaarlijks worden in Drenthe meer dan 600 reeën dodelijk getroffen door het verkeer. Tweemaal per jaar hebben we een piek in het aantal aanrijdingen met reeën. Binnenkort kunnen we deze piek weer verwachten. Sommige aanrijdingen zijn zeer ernstig en hebben ernstig letsel bij bestuurders tot gevolg. De dieren zijn in vrijwel alle gevallen zwaar gewond of overleven de impact van een aanrijding niet. De gemiddelde financiële schade ligt rond de 2.500 euro. De FBE wil voor deze piek waarschuwen en roept op om de komende periode extra goed op te letten en de snelheid te beperken.

 

In de periode van eind maart en begin april worden er meer reeën aangereden dan normaal. Dat is vanwege het natuurlijke gedrag van het ree. In de winter leven reeën vredig met elkaar in een groep (sprong) maar in het vroege voorjaar (eind maart, begin april) nemen de reeën weer hun territoria in en vallen de sprongen uiteen. De jonge bokken worden als eerste weggejaagd door de oudere bokken. De jonge bokjes verliezen hun plek en moeten op zoek naar een eigen territorium. Daardoor zijn er in deze periode meer bewegingen van reeën waar te nemen.

 

Het wegennet in Drenthe is divers en fijnmazig. Niet overal is het even overzichtelijk. Hierdoor ontstaan eenvoudig aanrijdingen met reeën. De aanrijdingen vinden het meest plaats in het schemer-donker en zowel in de avond als de ochtend, wanneer mensen naar hun werk komen en gaan. Weersomstandigheden als mist en regen zorgen natuurlijk ook voor onoverzichtelijke situaties. De plaatsen waar ongelukken met reeën plaatsvinden zijn vaak te herkennen aan onoverzichtelijke bermen met veel begroeiing. Verkeersdeelnemers kunnen dan minder makkelijk reageren op overstekend wild. Het advies is dus om de waarschuwingsborden in de gaten te houden en daar en op onoverzichtelijke locaties de snelheid te matigen.

 

Heeft u een aanrijding met een ree dan is het verstandig om de plek van het ongeval goed zichtbaar te markeren en dit te melden bij de politie via 0900-8844. In Drenthe kunt u ook contact opnemen met de valwildregeling via 06-19 24 05 55. U krijgt dan een coördinator aan de lijn die 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is. Zij sturen de valwildvrijwilligers aan en deze valwildvrijwilligers zorgen ervoor dat, zo nodig, het aangereden ree uit het lijden wordt verlost. Ook als het ree niet ter plekke ligt is het van belang om de plek te markeren, zodat eventueel een nazoek met een hond kan worden gedaan. Tevens zorgen deze valwildvrijwilligers voor een correcte afvoer van dode reeën door ze terug te geven aan de natuur. Op deze wijze zorgen we allen voor een nauwkeurige administratie van de ongevallen en daarmee voor een goede basis voor het nemen van toekomstige preventieve maatregelen. De valwildregeling werkt nauw samen met Politie, Rijkswaterstaat, Provincie, Dierenambulance en overige wegbeheerders.