Drents Ganzenakkoord

Piet van Dijk, voorzitter van de Faunabeheereenheid Drenthe (FBE), heeft vrijdag 18 november 2022 het Drents ganzenakkoord overhandigd aan gedeputeerde Henk Jumelet. Het document is een akkoord op hoofdlijnen dat de basis vormt voor een ‘goede balans’ tussen het beperken van schade aan landbouwgewassen en ruimte voor instandhouding van de ganzenpopulatie.

Het aantal watervogels dat overwintert in ons land, groeit de laatste jaren sterk. Dit is ook bij de ganzen het geval. Dit leidt tot schade aan landbouwgewassen. In de natuurvisie zet provincie Drenthe in op het vinden van een balans tussen het beschermen en beheren van ganzen. Bij beschermen gaat het om de ruimte voor het dier en de internationale verplichting die Nederland heeft voor trekganzen en bij het beheren gaat het om het voorkomen van schade aan landbouwgewassen.

Voorzitter van de FBE, Piet van Dijk, overhandigde vandaag dit akkoord formeel aan de provincie. „We hebben als FBE advies gevraagd aan een commissie van deskundigen die vanuit verschillende achtergronden naar de problematiek hebben gekeken. Zij zijn in staat geweest een advies te geven over de inhoud van een akkoord. Dat advies heeft de FBE vastgesteld, zodat het maatschappelijk draagvlak is verzorgd. We hebben een akkoord op hoofdlijnen dat een goede basis vormt voor een goede balans tussen het beperken van schade en ruimte voor instandhouding van een duurzame populatie.”

Maatwerk
Omdat de FBE ook naar maatwerk per gebied wil, worden op basis van het Drents ganzenakkoord nog nadere uitwerkingsplannen per deelgebied gemaakt. De gebieden zijn: Leekstermeer, Hunze, Bargerveen, Coevorden, Dwingelderveld en Nijeveen. Piet van Dijk: „Zo gaan we per deelgebied bijvoorbeeld nader analyseren en onderbouwen waar extra foerageergebied kan worden aangewezen. De grondgebruikers ontvangen hiervoor een vergoeding van de provincie. Ook de manier van compenseren wordt vereenvoudigd om de deelnamebereidheid te vergroten.”This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).