Jaarverslag 2017 FBE Drenthe

Jaarverslag 2017 FBE Drenthe

De faunabeheereenheid Drenthe heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. De nieuwe eisen die de Wet natuurbescherming stelt aan de jaarverslaglegging maakt dat het rapport meer cijfers en overzichten bevat dan voorheen.

Het verslag is hier te vinden.