Bestuurswissel FBE Drenthe tussen DPG en VDB

Afgelopen FBE vergadering op 14 maart zwaaide de heer Bob Rossingh af als FBE bestuurslid en trad op voordracht van de Vereniging Drentse Boermarken de heer Jan Ubels aan. De heer Rossingh is destijds op voordracht van Drents Particulier Grondbezit (DPG) benoemd.

Na vele jaren inzet voor het faunabeheer in Drenthe kwamen de heer Rossingh mooie woorden toe op zijn afscheidsvergadering. Zelf keek hij ook terug op zijn jaren in het bestuur en de uitdagingen die in het faunabeheer nog op de FBE afkomen.

Door het bestuur werd de heer Ubels van harte welkom geheten.

Wilt u meer informatie over de bestuurssamenstelling?  Klik dan hier.