26 februari 2018, 09:40

VOGELGRIEP OLDEKERK / jacht, beheer en schadebestrijding gesloten

Op een pluimveebedrijf in Oldekerk in de provincie Groningen is een uitbraak geconstateerd van vogelgriep.

Uit het oogpunt van de bestrijding van vogelgriep en het voorkomen van verdere uitbraken van deze ziekte is een toezichtsgebied aangewezen rond de besmette locatie met een straal van 10 km.

Een deel van het gebied ligt in de provincie Drenthe.

In het toezichtsgebied is jacht, beheer en schadebestrijding voorlopig verboden, tenzij dat gebeurt ter bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer, bestrijding van muskusratten, voorkoming van schade door konijnen op industrieterreinen of in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Zie de site van het ministerie LNV waar tevens een kaart beschikbaar is.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2018/02/25/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-oldekerk